T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Almus Devlet Hastanesi
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Almus Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Eczane

Güncelleme Tarihi: 19/03/2018

Hastanemiz eczanesi, yatarak tedavi gören ve acil servise müracaat eden hastalarımızın, ilaç ve tıbbi sarf malzeme ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için, belli kriterlere uygun olarak hizmet sunmaktadır. Hastane eczanesi, ilaç ve tıbbi sarf malzemelerinin alınması, depolanması, dağıtılması ve bu işlerle ilgili envanter işlerinin yürütülmesi görevlerini gerçekleştirir. Hastalarımızın ihtiyacı olan ilaç ve tıbbi sarf malzemelerinin alımı, servis birim sorumlu doktorları tarafından ihtiyaç duyulan ilaç ve sarf malzeme taleplerinin, eczane bünyesinde toplanarak eczane sorumlusu ile hastanemiz kapasite, tüketim, gelişim ve önceki yıllara ait istatistikler eşliğinde değerlendirilmesi yoluyla gerçekleştirilmektedir. İlaçlar ve tıbbi sarf malzemeleri, saklanma ve depolanma koşullarına uygun olarak depolamakta ve kayıtları bilgisayar ortamında tutmaktadır. Depolanan malzemeler bilgisayar programı ve belli aralıklarla yapılan depo sayımları ile miad, ambalaj bütünlüğü ve stok yönlerinden takip altında tutulmaktadır. Depoların yerleşim planlarının çıkartılması, ısı ve nem takibinin yapılması, malzeme kartlarının işlenmesi titizlikle yapılmaktadır. Soğuk zincire tabii ilaçların saklanma ve depolanması ise her gün ısı kontrolleri yapılan buzdolaplarında gerçekleştirilmektedir.