T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Almus Devlet Hastanesi
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Almus Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Bilgi İşlem

Güncelleme Tarihi: 27/09/2018

Bilgi İşlem Birimi

BİLGİ İŞLEM BİRİMİ YAZILIM VE DONANIM OLARAK 2 ALT BİRİMDE HİZMET VERMEKTEDİR. ÖZETLE BİRİMDE YAPILANLAR;

 •  Hastane bilgi yönetim sistemini, ağ üzerinden, ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte, verimli ve etkili biçimde işler durumda tutmak, ihtiyaçlara göre geliştirmek üzere, yazılım ve donanım bölümleri ile ve bunların birbirleri ile koordinasyonunu sağlamaktır.

 •  Hastane Bilgi Yönetim Sisteminde (HBYS), veritabanı ve grafik arayüzlerinin ihtiyacı karşılayacak şekilde gerektiğinde güncellemelerini yaptırmak 

 •  HBYS’ni güncel mevzuata uyarlamak üzere yazılım düzenlemeleri yaptırmak. 
   
 •  Program üzerinde yapılan değişiklik ve güncellemelerin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmek 

 •  Kullanıcıların program ile ilgili taleplerini ve şikayetlerini değerlendirerek gerekli düzenlemeleri yaptırmak 

 •  HBYS’nin düzenli aralıklarla yedeklerini, harici ortamda almak ve muhafaza etmek 

 •  Programın kullanımında ortaya çıkan ve / veya ortaya çıkması muhtemel problemleri tespit etmek ve çözüme kavuşturmak için gerekli tedbirleri almak (donanım yükseltmeleri, kullanıcı sürekli eğitimleri vb) 

 •  Programa gerekli tanımlamaları (kurum, personel, yetki, gerekli kodlamalar vb.) yapmak / yaptırmak 

 •  Program kullanıcılarının veri girişi esnasında oluşabilecek sorunlu kayıtlarını usulüne uygun olarak düzeltmek / düzelttirmek 

 •  İnternet erişiminin temini ve kullanılması için gerekli görüşme 

 •  Hastane web sitesinin yönetimi kontrolü ve güncellenmesi 

 •  Hastane bilgisayarlarının bakım ve onarımını yapmak
 •  Kullanılan donanımların temizlik ve rutin bakımlarının yapılması için koordinasyonu sağlamak 

 •  Bilgi sistemi üzerinden veri taraması gerektiren istatistiki sorgulamaları ve özel durumlarda gerekli taramayı yaparak oluşturulan raporları ilgili birimlere ve hastane dışı kurum ve kuruluşlara sunmak 

 •  Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğüne çevrim içi (internet üzerinden) bildirilmesi gerekli rutin veri girişi işlemlerini (hastane bilgi formları, istatistik formları, performans verileri gibi) yapmak 

 • Bölümle ilgili iç / dış resmi yazışmaları yapmak

 • İnternet üzerinden günlük mevzuat takibi yapmak ve ilgililere bilgi vermek 

 

BİLGİ İŞLEM BİRİMİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Çalışma Saatleri :

Mesai Günlerinde

08:00- 16:00

16:00- 08:00 (İcap Nöbeti)

Resmi Tatil Günlerinde

08:00- 08:00 (İcap Nöbeti)