T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Almus Devlet Hastanesi
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Almus Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Personel-özlük ve sekreterlik

Güncelleme Tarihi: 08/09/2017

Personel Birimi

 
Personel Birimi;

 • İşe başlama, ayrılma, nakil ve istifa işlemlerini yapmak.

 • Tayin olanların dosyalarının göndermek.

 • Geçici görevle gelen ve giden personellerin işlemleri ve takibini yapmak.

 • Uzman Tabip ve Hemşirelerin eğitim işlemlerinin yapmak.

 • Sözleşmeli çalışan personellerin yıllık sözleşmelerinin yenilemek.

 • Hac Sağlık Ekibi ile ilgili yazışmaları ve takibini yapmak.

 • Sağlık Bakanlığı İnsan Kaynakları Programının Kullanmak.

 • Askerlik tehir işlemlerinin ve yazışmalarını yapmak.

 • Emeklilik işlemlerinin hazırlanması ve takibini yapmak.

 • Çeşitli konularda verilen dilekçelerin (Hazırlık okuma, hizmet yılını öğrenme, okul intibaklar vs.) İl Sağlık Müdürlüğü ile yazışma ve takibinin yapılması.

 • Personellerin asalet tasdik işlemlerini yapmak.

 • Disiplin, İnceleme ve Öninceleme işlemlerini yapmak.

 • Disiplin cezası işlemlerini yapmak.

 • Hastanemizin komple nöbet çizelgelerinin toplamak ve günlük yayınlanmasının sağlamak.

İzin Bölümü;

 • Tüm Personellerin izin ve rapor işlemlerini yapmak.

 • Ücretsiz ve yurtdışı izin işlemlerinin yazışmalarını ve takibini yapmak.
 • Yurt içinde kongreye gidecek personellerin yazışmalarını ve takibini yapmak.

 • İzin ve rapor listelerinin hazırlayarak Mutemetlik birimine bildirmek.

Diğer İşlemler;

 • Hastanemize başlayan ve ayrılan hekimlerimizin SGK medula giriş çıkışlarını yapmak.

 • SSK ve Emekli Sandığı giriş ve çıkış bildirgilerini hazırlamak.

 • PDC listelerini hazırlamak ve her ay sonunda İl Sağlık Müdürlüğüne göndermek.

Çalışma Saatleri : 08.00 - 16.00