T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Almus Devlet Hastanesi
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Almus Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hasta Hakları ve Sorumlulukları

Güncelleme Tarihi: 15/10/2018

HAKLARINIZ VE SORUMLULUKLARINIZ VAR.

Hasta hakları;

Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları nedeniyle sahip bulundukları ve T.C. Anayasası, milletlerarası antlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış bulunan haklarını ifade eder.

Haklarınız;

         Sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı

         Bilgilendirme ve bilgi isteme hakkı

         Sağlık kuruluşunu, personeli tanıma seçme ve değiştirme hakkı

         Mahremiyete saygı gösterilmesi

         Tıbbi gereklere uygun teşhis tedavi alma hakkı

         Tıbbi müdahalede rızasının alınması hakkı

         İnsani değerlere saygı gösterilmesi hakkı

         Güvenliğin sağlanması hakkı

         Dini vecibelerini yerine getirme hakkı

         Ziyaretçi ve refakatçi bulundurma hakkı

         Müracaat şikayet dava açma hakkı

. Bir yerde hak varsa hemen yanı başında sorumluluk da vardır.

HASTA SORUMLULUĞU:Hastanın bir sağlık kuruluşuna başvurmadan ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken ödev ve yükümlülüklerdir.

Sorumluluklarınız;

         Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.

         Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır. 

         Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.

         Hasta; Sağlık kurumu malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır. 

         Hasta; Tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.

         Hasta;Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak vermelidir.

         Hasta; Başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.Randevu tarih ve saatine uymalı  ve değişiklikleri ilgili yere bildirmelidir.

         Hasta; Sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır.

         Hasta; Sağlık personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.

         Hasta; Uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak  sonuçlardan kendisi sorumludur.

         Hasta; Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmaz.

         Hasta; Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında Hasta İletişim Birimine başvurur.

         Hasta Hakları ile ilgili bilgi almak için Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi 184’ü arayabilirsiniz.

         Hasta Hakları konusunda başvuru yapmak için  https://hastahaklari.saglik.gov.tr/adresinden başvuru yapabilirsiniz.

     Almus Devlet Hastanesi  Hasta İletişim Birimi Telefonu: 0356 400 00 40 Dahili Numara:1113

    Hasta Hakları Birim Sorumlusu : Hatice BAYIR