T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Almus Devlet Hastanesi
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Almus Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Arşiv

Güncelleme Tarihi: 27/09/2018


Arşiv Birimi


Hastanemizin Teşhisle İlişkili Gruplar (TİG) biriminden gelen dosyaların kabülü, dosya arkasında bulunan muhteviyatına göre kontrolü yapılır. Eksiksiz ve uygun dosyalar arşiv görevlisi ve teslim eden personel tarafından karışılıklı imzalanıp arşive kabul edilir. Zimmet defterine hasta dosyalarının isimleri yazılır.

Evrakların hasta dosyasında olup olmadığı tek tek kontrol edilir, evrakı eksik olan dosyalar servislere geri gönderilir, düzenlenip tekrar teslim alınır. İlk girişi olan hasta dosyalarına bilgisayardan arşiv numarası verilir. Bilgisayar sisteminde numaralandırma isme göre yapılır. Numaralandırılmış Dosyalar, Arşiv defterine soyadına göre kaydedilir.

Arşivde saklanan hastalara ait tüm bilgiler müşteri mülkiyeti kapsamında değerlendirilir ve korunur. Hastanın kendisinin izni veya yasal izin olmadıkça kimseye verilmez.