T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Almus Devlet Hastanesi
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Almus Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İstatistik Birimi

Güncelleme Tarihi: 19/06/2020
Birim Görev Tanımı   

Yataklı Tedavi Kurumları Mevzuatı doğrultusunda kuruma ait tüm çalışmaları gösteren Tıbbi İstatistik verilerinin toplanıp, kontrol edilmesi, düzenlenmesi, tüm resmi istatistiklerin ve yazışmalarının hazırlanarak, e-posta ve üst yazıları ile Sağlık Müdürlüğüne göndermek ve Hastanemiz kliniklerine yaptıkları  çalışmalar hakkında bilgi vermek .          

İstatistik Birimi Çalışma Programı

1. Hastanenin tıbbi istatistikleri ile ilgili bilgilerinin toplanmasını sağlamak. 
2. Tıbbi hizmetlerle ilgili toplanan sayısal verileri,  kontrol edip düzenleyerek resmi istatistikleri yapmak.
 3. Tüm resmi istatistikleri aylık, üç aylık ve yıllık dönemler halinde hazırlamak.
4. Birimle ilgili gerekli tüm kayıtları tutmak
5. İstatistik birimine bildirilen ihbarı zorunlu hastalıkların gerekli kayıtlarını yaparak ivedi olarak Sağlık Müdürlüğü’ ne bildirmek.
6. Birimde karşılaşılan sorunları tespit ederek birim sorumlusuna iletmek.
7. Hizmet içi eğitim çalışmalarına katılmak.
8. Başhekimlik ve diğer tıbbi birimlerin talepleri doğrultusunda istatistiksel araştırmalar yapmak. 
9. Çalışmaların düzenli yürütülmesi için diğer idari ve tıbbi birimlerle koordinasyonu sağlamak.

 

Günlük Yapılan ve Gönderilen İşler

1.TSİM  (Temel Sağlık İstatistikleri Modülü ) için, akut barsak enfeksiyonları günlük sürveyans formu                  
2. Günlük ihbarı zorunlu hastalıklar

3.Veri Gönderimlerinin Takibi

Aylık Olarak Yapılan Ve Gönderilen İşler


- Paraziter Hastalıkları İstatistik Çizelgesi
- Hastane Bilgi Formu(TSİM)
- Hizmetler ve Laboratuar Sut kodları Düzenlenmesi ve Sisteme Aktarılması
- Doğumlar ve Ölümler Formu
- Nitelikli Sağlık Hizmetleri Formu  (  Radyo-Terapi, Yanık, Nükleer Tıp )
- Hiv Test Sonuç Çizelgesi
- Hastane Doğum Değerlendirme Formu
- Ketem dışı İşlemler (gaitada gizli kan,smear,mamografi)
- Nitelikli Sağlık  Hizmetleri Formu
- Ağız ve Diş  Sağlığı Bilgi Formu Tsim’e Veri   Girilmesi     
- Kurumsal Aylık Dönüşüm Aylık izleme Kriterleri Formu
- Özellikli Hizmetler Veri Girişi ve Gönderimi                                                                              
- Yabancı Hastalar Bilgi Formu                                                                                                                                                                  
– Evde Sağlık Hizmetleri Bilgi Formu Düzenlenmesi                                                                 
– Hastane Yöneticilerine Sunum Yapmak, Bilgi Vermek 

3 Aylık Yapılan ve Gönderilen İşlemler

1. Hasta Yatak Ve İzleme Formu (Form: 56)
2. Laboratuar Çalışmaları Formu(Form 57
3. Ağız Ve Diş Sağlığı Çalışmaları Formu (Form 58)
4. Hastalık İstatistik Formu (Form 53
5. Hastalık İstatistik Formu (Form 53)
6. Hastane Doğumlarını Değerlendirme Formu
7. KİD Performans Verilerinin Hazırlanarak İl Müdürlüğüne Gönderilmesi

6 Aylık Yapılan ve Gönderilen İşler

1. Diyaliz Hizmetleri 6 Aylık Bilgi Formu
2.Hastane Doğ.Değ.Formu                                                                             
3.Hastane Yöneticileri ile Hastane istatistiklerinin Değerlendirilmesi

Yıllık Yapılan ve Gönderilen İşler

1. Hasta Yatak ve İzleme Formu(Form: 56) 
2. Laboratuar Çalışmaları Formu(Form 57) 
3. Ağız Ve Diş Sağlığı Çalışmaları Formu (Form 58) 
4.Hastalık İstatistik Formu (Form 53) 
5. Genel Olarak Hastane Yöneticisine Sunum                                                     
6.Tsim Bilgi Formu Sunumu