T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Almus Devlet Hastanesi
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Almus Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Ambar-Ayniyat

Güncelleme Tarihi: 08/09/2017

Ayniyat Birimi

Taşınır Mal Yönetmeliği çerçevesinde; Demirbaş, tüketim(Kırtasiye, Hırdavat, İnşaat ve Diğer Tüketim Malzemeleri gibi), Eczane ve Tıbbi Sarf Depoları 4 gruba ayrılarak, söz konusu birimlere Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri görevlendirilmesi yapılmıştır.

Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri; Demirbaş, tüketim, Eczane ve Tıbbi sarf depoları malzemeleri Başhekim adına muayene usulüne uygun şekilde teslim almaya, teslim etmeye, kullanılmaya verilmeyen malzemeleri muhafaza etmek ve hesapları vermek zorundadır.

Hastanemiz; Demirbaş ve Tüketim depoları (Hastane bünyesinde ) kalite birimi standartları ölçüsünde dizayn edilmektedir.

Taşınır Mal Yönetmeliğine göre defter kayıtlarımızı bilgisayar ortamında tutulmaktadır.

Taşınır Mal Yönetmeliği (Ayniyat Yönetmeliği) Çerçevesinde Taşınır Kayıt ve kontrol yetkilileri doğrudan Harcama Yetkilisine (Hastanemizde Başhekim) bağlı olup, Döner Sermaye Mevzuatında ise Başhekim ve Hastane Müdürlüğüne bağlıdır.

İletişim :400 00 40 / 1172